ศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น Local Research Development

127

นักวิจัย

รายละเอียด

19

ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

41

งานวิจัย

รายละเอียด

2

ผลงานสร้างสรรค์

รายละเอียด

ข้อมูลระบบ (จำแนกตามหน่วยงาน)

พื้นที่ชุมชน

ปัญหาเชิงพื้นที่
  • 0 การบริหารจัดการ..
  • 2 การจัดสวัสดิการ..
  • 4 เกษตรกรรมยั่งยื..
  • 3 การจัดการทรัพยา..
  • 2 การเรียนรู้ของเ..
  • 9 การดูแลสุขภาพชุ..
  • 0 การจัดการภัยพิบ..
  • 0 การลงทุนด้านสุข..

พื้นที่ชุมชน

สถิติการใช้ระบบ

ข่าวสาร&กิจกรรม