ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 59/9 ม.14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • jitinan@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ