ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้อมูลส่วนตัว
  • 119 m.9 t.chompoo
  • res_lpru@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. หนี้สินในเทศบาลตำบลนาโป่ง (Liabilities at napong township)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ