ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 6 ม.5 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
  • sdangcham2517@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ไฮโดรโพนิกส์ (Plant physiology, Postharvest technology of produces , Hydroponics)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ