ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 288/696 ซอยพึ่งมี แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
  • pmahisorn@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. สัตวศาสตร์ , สัตวแพทยศาสตร์ (Animal Science ,Veterinary Medicine)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ