ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 64 ม.1 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
  • rukiirun@windowslive.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ