ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 207 ม.1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
  • research_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ