ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 207 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • research_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการสารสนเทศ (ฺBusiness Marketing IT Management)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ