ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.วีรยุทธ ศรีทุมสุข

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 68/93 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • jackrn12@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ