ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์กิตติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 88 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • benz_sabio@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ