ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 68 ม.3 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
  • oui_seefa@homail.co.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ