ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นต.ดร.สงคราม สมณวัฒนา ร.น.

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 40/91 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
  • research_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ