ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80/33 ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Water management for agricultural area in krongnoi tambon administrative organization pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ