ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 146/16 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำไปใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตพื้นที่ อบต.คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ