ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.วัชรี รวยรื่น

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 529/8 ซ.ลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวง พลับพลา เขดวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (-)
  2. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนสระแก้วและบ้านล่าง เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Community Based Tourism Management in Sakaew and Bhan Lang community, Pak Phanang Municipality, Nakhon Si Thammarat Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ