ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.พัชรี หลุ่งหมาน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 247/170 ม.1 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (Management of Garbage through Participation within Municipal Area of Tumbon Kamphaeng. Amphoe La-ngu, Satun Province)
  2. คุณภาพน้ำของน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (Water Quality of Saline hot spring, Khlong Thom District, Krabi Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ