ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 19/5-6 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิาณุโลก

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Public Participation for Garbage Management in Municipal Area of Pak Nam Chawang Sub-district, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ