ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 81 ม.3 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ (Patterns and guidelines for sustainable waste management at Tumbon Klongprasong A.Meuang, Krabi Province. )
  2. การสร้างรูปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Creating value added garbage from the Municipality Kuntalay A.Muang Suratthani Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ