ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 9/2 ม.9 ต.นาม่อน อ.นาม่อน จ.สงขา

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (Management of Garbage through Participation within Municipal Area Tumbon Nathon Amper tungwa Satun Province)
  2. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (Management of Garbage through Participation within Municipal Area Tumbon Saphlee Amper Pathiu Chumphon Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ