ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 235 ม.3 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (Management of Garbage Through Participation within Municipal Area Tumbon Klongphonpattana Amphore Kloungtom Krabi province)
  2. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล (Management of Garbage though participation within municipal Tumbon Namphut Amphoe Langu District, Satun Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ