ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.ปราณีย์ ศรัสวัสดิ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 106 ม.5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ