ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 1/59 ถ.ท่าล้อน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (The ways to reduce traffic accidents by community approach : A case study of Bangsak Sub District, Katang District Trang province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ