ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์จิรวัฒน์ มาลา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 422/141 ซ.อ่อนนุช 17 แยกสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลมาอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (Guidelines for reducing residue Contamination food of fresh markets of Mapammarit Municipality, Mathue, Chumphon Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ