ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 6/6 ม.4 ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยชุมชน (Developing a care giver network for diabetes mellitus-hypertension patients by community )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ