ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 87/1 ม.6 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนบ้านรมรีย์ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านรมรีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (The community participation in the management of the hot springs for tourism of Romanee village : Case Study of Romanee Kapong district Phang Nga province.)
  2. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (The guidelines to tourism management in Khlong khian, Takua Thung Distruct, Phangnga province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ