ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 63/162 ซ.บรมราชนนี 64 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการพัฒนาการจัดการของการผลิตปุ๋ยผสม: กรณีศึกษากลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (The Guideline for the development of mixed fertilizer operational management: the Case Study of Ban Bang Krarem Agricultural Group, Tachang Sub-district, Surat Thani Province )
  2. การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (The Study of Routes of Community-Based Tourism at Ban Bangnu, Takuathoung District, Phang Nga Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ