ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 1 ถ.นาสารใน ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนชุมชนหาดทรายรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร (Guidelines in sustainable Community-based Tourism Development at HaadSaiRee Community, Mueng District, Chumporn Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ