ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์วรัฎฐา เหมทอง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 38 ม.8 ต. นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • filmzzz32@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ