ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้อมูลส่วนตัว
  • 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  • res_lpru@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ