ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์กวิน บุญประโคน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 419/68 หมู่ 1 ต.โคกกรวด เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • khammy2530@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ