ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์กานดา ปุ่มสิน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 7/360 หมู่ 1 9 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • research_lru@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ