ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 9/1101 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนก่อน จังหวัดขอนแก่น
  • kirati023@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ