ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 327 หมู่ 79 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
  • jaratsri.bee@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ