ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 234 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
  • jarin_nui@yahoo.co.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ