ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีรกมล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 219 หมู่ 1 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
  • chittima_w@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ