ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 418 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
  • cjaroenchai@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ