ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ญานเวทย์ เหมือนพร้อม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 101 หมู่ 5 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
  • yanved2526@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ