ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 88/45 หมู่ 3 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  • narong.boo@lru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ