ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ณศิริ ศิริพิมา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 23 หมู่ 6 ต.สวาย อ.เมืองสุริทร์ จ.สุรินทร์
  • sky_surin@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ