ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 199/113 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  • nadchanan.won@lru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ