ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ตันติกร โนนศรี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 164/63 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • tuntigon@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ