ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 300 หมู่ 12 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  • thosang.014@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ