ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.ธนัญชัย บุญหนัก

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 95/1 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  • boonnok2002@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ