ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 131/7 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
  • tananon.kli@lru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. ทดสอบ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ