ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ธนาพูน วงค์ษา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • 30 หมู่ 5 ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  • gunfon@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ