ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์นรุวรรณ อยู่สำราญ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อมูลส่วนตัว
  • ุึ676 หมู่ 11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
  • naruwan.y@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ