ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายพัชรศักดิ์ อาลัย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 207หมู่1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  • riverine_eng@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านน้ำ (water)
  2. อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IOT)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. วิเคราะห์น้ำเสีย (analyst water)
  2. การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.ปราณบุรี (-)
  3. การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (-)
  4. การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน ทต.บ้านกรูด (-)
  5. การจัดการน้ำในระบบตำบลเพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมใน อบต.วังมะนาว (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ