ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายจิรวัฒน์ มาลา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 422/141 ซ.อ่อนนุช17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ