ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • เลขที่ 1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  • hu@vru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาบทบาทของกลุ่มเยาวชนด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่เกวียน อำภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (Development of the role of the participatory waste management youth group. Moo 4, Tambon Tha Kwwian, Amnat Charoen Nakhon, Sa Kaeo)
  2. แนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (Participatory Waste Management for Ban Thap Chang, Moo 4, Tha Kwang, Amphoe Watthana Nakhon Srakaew Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ