ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 53/101 ซ.พึ่งมี52 เเขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.บ้านไร่ (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.หนองปลาไหล (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วัดประดู่ (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.วังมะนาว (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ท่างาม (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.ธรรมศาลา (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.ธรรมศาลา (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  8. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก อบต.รางบัว (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
  9. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ทต.เลาขวัญ (School Curriculum Development to support Integrated Learning Management skills for Early Childhood Teachers in the Western Region of Thailand)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ